TRAXX Zero is de klimaatneutrale diesel die CO2-uitstoot reduceert en de restuitstoot compenseert door middel van investeringen in duurzame energieprojecten. Deze duurzame energieprojecten leveren een gegarandeerde en gecertificeerde CO2-reductie op. Resultaat: een klimaatneutrale diesel waarmee uw vrachtwagens, bouwmachines en trekkers netto geen CO2-uitstoot veroorzaken en niet meer bijdragen aan klimaatverandering.

Geschikt voor alle voertuigen of machines waarvoor Diesel als brandstof is voorgeschreven.