GTL is een vloeibare dieselbrandstof die wordt verkregen uit aardgas door een complex chemisch proces. Het proces voor het winnen van GTL staat bekend als het ‘Fischer Tropsch’ proces. De basis van GTL komt voort uit zuurstof en synthesegas (CO2 en H2), die in het Fischer Tropsch proces worden omgezet in vloeibare koolwaterstoffen. Hier ontstaat uiteindelijk GTL uit na productbewerking. GTL verbrandt schoner dan conventionele diesel (EN590) en produceert daardoor minder fijnstof, NoX en roetdeeltjes. Daarnaast is GTL reukloos, nagenoeg vrij van zwavel en aromaten, is helder als water, goed biologisch afbreekbaar en heeft goede koude-vloei-eigenschappen. GTL heeft een hoog cetaangehalte van 75 – 80. 

GTL is zonder aanpassingen toepasbaar in voertuigen en machines waarvoor Diesel als brandstof is voorgeschreven.