GTL is een vloeibare dieselbrandstof die wordt verkregen uit aardgas door een complex chemisch proces. Het proces voor het winnen van GTL staat bekend als het ‘Fischer Tropsch’ proces. De basis van GTL komt voort uit zuurstof en synthesegas (CO2 en H2), die in het Fischer Tropsch proces worden omgezet in vloeibare koolwaterstoffen. Hier ontstaat uiteindelijk GTL uit na productbewerking. • GTL verbrandt schoner dan conventionele diesel (EN590) en produceert daardoor minder fijnstof, NoX en roetdeeltjes; • GTL is reukloos, nagenoeg vrij van zwavel en aromaten; • GTL is helder als water; • GTL is goed biologisch afbreekbaar; • GTL heeft een hoog cetaangehalte van 75 – 80; • GTL heeft goede koude-vloei-eigenschappen.

GTL is zonder aanpassingen toepasbaar in voertuigen en machines waarvoor Diesel als brandstof is voorgeschreven.