Lean & Green

logistics Star

Lean & Green

In 2014 behaalden wij onze Lean & Green Logistics Star, dankzij een reductie van minimaal 20% van onze totale CO2-uitstoot. Ook na het behalen van onze Lean & Green Star zoeken wij voortdurend naar mogelijkheden om onze CO2-uitstoot verder te beperken. Zo rijden onze tankwagens op TRAXX Zero, een klimaatneutrale diesel waarmee wij onze CO2-uitstoot verminderen en de restuitstoot compenseren.

1 liter diesel = 2,63 kg CO2?

1 liter diesel weegt zo’n 0,85 kg. Toch is een liter diesel goed voor 2,63 kg CO² aan de uitlaat. Hoe kan dat nu? Diesel bestaat, chemisch gezien, uit koolstof- en waterstofverbindingen (chemische benamingen C en H). Tijdens de verbranding in de motor wordt er lucht toegevoegd (=O²). Door die combinatie van diesel en lucht ontstaat dan CO² en H²O. De dieselmoleculen C en H wegen 114 gram per stuk, maar de O-moleculen wegen echter zo’n 400 gram per stuk. Met andere woorden: de moleculen in de lucht die wordt toegevoegd tijdens de verbranding, wegen dus veel meer dan de moleculen in de diesel. Dat verklaart waarom 1 liter diesel maar liefst 2,63 kg CO2 uitstoot. 

Hoe reduceren wij onze C2-uitstoot?

Wij hebben diverse maatregelen genomen om onze CO2-uitstoot te kunnen reduceren: 

  • Onze tankwagens, die dagelijks brandstoffen afleveren bij onze klanten, rijden op TRAXX Zero. Dankzij deze klimaatneutrale brandstof reduceren wij onze CO2-uitstoot en compenseren wij de restuitstoot middels investeringen in energieprojecten. 
  • Onze chauffeurs worden getraind op een duurzame rijstijl, waarmee zij zo weinig mogelijk brandstof verbruiken maar wel op tijd bij de klant aankomen. 
  • Onze KPI's met betrekking tot onze duurzaamheidsdoelstellingen worden gemonitord in ons planningspakket, zodat wij dagelijks onze prestaties inzichtelijk hebben. 
  • Wij plaatsen meer tankinhoudsmeetsystemen bij onze klanten, zodat de klant geen omkijken naar de brandstofvoorraad heeft en wij efficiënt onze leveranties kunnen plannen. 
  • Wij beoordelen onze leveranciers ook op duurzaamheid en samen werken wij aan vernieuwingen om zo verantwoord mogelijk brandstoffen en smeermiddelen te kunnen leveren. 

Onze doelstelling is om ons eigen wagenpark zo verantwoord mogelijk te laten rijden. Soms heeft een kleine verandering een groot effect: 

  • Ons wagenpark worden onderhouden met Castrol smeermiddelen, die dankzij speciale motorolietechnologieën een lager brandstofverbruik en minder CO2-uitstoot garanderen. Sommige smeermiddelen zijn zelfs klimaatneutraal. 
  • De banden van onze tankwagens worden gevuld met stikstof, zodat de bandendruk optimaal blijft. 
  • De laadcapaciteit van onze tankwagens is vergroot om per rit meer te kunnen vervoeren en leveren. 
  • Onze tankwagens zijn voorzien van aluminium velgen i.p.v. stalen velgen waardoor extra gewicht wordt bespaard. 
  • Onze tankwagens hebben een extra hoge cabine om ze beter te stroomlijnen en daardoor brandstof te besparen.  

Alleen al met het gebruik van TRAXX Zero, hebben wij in 2017 maar liefst 232.6 ton CO2-uitstoot gecompenseerd. 

TRAXX als Lean & Green tool

TRAXX Diesel en TRAXX Zero zijn officieel goedgekeurd als Lean & Green tool. Dat betekent dat ondernemers deze brandstoffen kunnen inzetten als 'tool' om te voldoen aan hun duurzaamheidsdoelstellingen, bijvoorbeeld van de CO2-prestatieladder. Zo rijden onze tankwagens op TRAXX Zero, als onderdeel van onze duurzaamheidsdoelstellingen. 

TRAXX Diesel is een hoogwaardige dieselbrandstof voor moderne dieselmotoren. Door zijn sterke reinigende werking en extra hoge cetaangetal blijven injectoren schoner en verloopt de verbranding sneller. Dit vertaalt zich in een motor die efficiënter, zuiniger en dus schoner loopt. Resultaat: een structurele brandstofbesparing en minder uitstoot van CO2 (-3,7%), NOx (-9,5%) en fijn stof (-5,3%). 

Door zijn efficiënte verbranding helpt TRAXX Zero om uw brandstofverbruik – en dus ook uw CO2-uitstoot – concreet terug te dringen. De resterende CO2-emissies compenseren wij door investeringen in duurzame energieprojecten. Deze duurzame energieprojecten leveren een gegarandeerde en gecertificeerde CO2-reductie op. Resultaat: een klimaatneutrale diesel waarmee vrachtwagens, bouwmachines en trekkers netto geen CO2-uitstoot veroorzaken en niet meer bijdragen aan klimaatverandering.