Praktijktest TRAXX Diesel John Deere landbouwtrekkers

29 augustus 2019

Praktijktest TRAXX Diesel John Deere landbouwtrekkers

De brandstofbesparende werking van TRAXX Diesel is al vele malen aangetoond in laboratoriumtesten, testbankmetingen én in real-life praktijkomstandigheden. Een mooi voorbeeld daarvan is de nieuwe praktijktest die onlangs met twee John Deere landbouwtrekkers werd uitgevoerd. Na 160 uur werd met TRAXX een vermogensstijging van 4,9%, een koppeltoename van 4,8% én een brandstofbesparing van 6,8% gemeten.

Opstelling van praktijktest

Moderne dieselmotoren stellen strenge eisen aan de brandstof om tot hun maximale rendement te komen. Speciaal daarvoor ontwikkelde TRAXX nieuwe dieselbrandstoffen met CLEAN4FORCE technologie. Doel van de test was om het effect van de nieuwe CLEAN4FORCE reinigende moleculen op brandstofverbruik, vermogen en koppel in een praktijksituatie te meten.

Hiervoor werd op een afgesloten terrein een testparcours uitgestippeld van geasfalteerde en onverharde wegen, inclusief een heuvel met een hellingsgraad van 10%. Als testvoertuigen werden twee John Deere 6110R trekkers met 110 pk Tier IV motor geselecteerd. Beide trekkers hadden reeds een vergelijkbaar aantal draaiuren op de teller. De testvoertuigen werden voorzien van identieke aanhangwagens met watertanks.

Uitvoering van praktijktest

De testprocedure is uitgevoerd onder toezicht van professionals en bestond uit twee delen. Allereerst werd 60 uur over het testparcours afgelegd met standaard EN590 diesel. Na afloop van deze 60 uur werd het brandstofverbruik berekend op basis van motorbelasting- en verbruikscijfers uit het 'JDLink connect' datasysteem van de trekkers. Daarnaast werd een eerste keer het motorvermogen en -koppel gemeten. Dit gebeurde met een 'PTO dynometer' bij een officiële John Deere dealer.

Daarna begon deel twee van de testprocedure: 100 uur over hetzelfde testparcours, maar deze keer met TRAXX Diesel in de tank. Tijdens deze 100 uur kregen de CLEAN4FORCE moleculen de gelegenheid om het opgebouwde vervuilingen te verwijderen en de inspuiting te optimaliseren. Na afloop werd opnieuw het brandstofverbruik berekend en het motorvermogen en -koppel gemeten.

Resultaten TRAXX t.o.v. standaard diesel

Na afloop van de 160 uur durende test werden de EN590 diesel gegevens met die van TRAXX Diesel vergeleken. De resultaten liegen er niet om:

– Vermogen: +4,9%
– Koppel: +4,8%
– Verbruik per uur: -8%
– Ton-per-Km Efficiency*:  +6,8%

* Ton-per-Kilometer Efficiency is een waarde die aangeeft hoeveel brandstof nodig is om een bepaalde lading van punt A naar punt B te brengen. Dit wordt berekend op basis van 1) gewicht van de lading; 2) brandstofverbruik; en 3) afgelegde afstand.

Conclusie

Het doel van de test was om in een praktijksituatie de prestaties van TRAXX Diesel te vergelijken met standaard EN590 diesel. De TRAXX resultaten zijn het gevolg van de krachtige CLEAN4FORCE reinigende moleculen met 4-voudige werking. CLEAN4FORCE moleculen verwijderen alle vuilafzettingen in en op injectoren, voorkomen storingen en haperingen van injectoren, beschermen tegen schadelijke biodieselafzettingen en optimaliseren de brandstofinspuiting, zodat de aanwezige energie in elke druppel brandstof maximaal wordt benut.

Wilt u weten wat voor rendement u kan behalen met TRAXX Diesel?