Hoeveel stikstof stoten bouwmachines en trekkers nu eigenlijk uit?

17 oktober 2019

Hoeveel stikstof stoten bouwmachines en trekkers nu eigenlijk uit?

In mei zette de Raad van State een streep door het Nederlandse stikstofbeleid (het zgn. Programma Aanpak Stikstof). Een teveel aan stikstof tast de biodiversiteit in beschermde Natura 2000-gebieden aan. Als gevolg van deze uitspraak kwamen ongeveer 18.000 projecten, van grote infrastructuurprojecten tot aan de bouw van nieuwe stallen, op losse schroeven te staan.

Soorten stikstof

De grootste bron van stikstof in natuurgebieden is de veehouderij door uitstoot van ammoniak (NH3). Daarnaast dragen de sectoren verkeer, vervoer, bouw en industrie bij door uitstoot van stikstofoxiden (NOx). Stikstofoxiden ontstaan bij alle vormen van verbranding op hoge temperatuur, bijvoorbeeld bij de verbranding van diesel in een verbrandingsmotor. Andere voorbeelden zijn huishoudelijke verwarming op gas, stookolie of kolen, elektriciteitscentrales op kolen en hoogovens voor staalproductie.

Hoeveel stikstofoxiden stoten trekkers en bouwmachines uit?

In tegenstelling tot bij CO2, is de werkelijke stikstofuitstoot onmogelijk te berekenen. Deze is namelijk voor elk merk en type voertuig anders. Ook het gebruik en de belasting bepalen de werkelijke stikstofuitstoot. En een koude motor stoot bijvoorbeeld al meer stikstof uit dan diezelfde goed opgewarmde motor.

De maximale toegestane stikstof uitstoot voor dieselvoertuigen is wel bekend. Deze is vastgelegd in de STAGE (voor trekkers en bouwmachines) en EURO (voor trucks) emissienormen. De stikstof limieten voor alle STAGE en EURO emissienormen vind je hier

EURO6 trucks en STAGE IV offroad machines mogen bijvoorbeeld nog maar maximaal 0,40 gram/kWh aan stikstof uitstoten. Hoe reken je dit nu om naar gram stikstof per liter diesel? kWh geeft de energie-inhoud van een brandstof weer. Voor diesel geldt dat 1 liter diesel een energie-inhoud van 10,65 kWh heeft. De rekenformule wordt dan:

0,40 gram stikstof   x   10,65 kWh per liter diesel   =   4,26 gram stikstof per liter diesel

Dus theoretisch gezien heeft een STAGE IV tractor/machine of een EURO6 truck een maximale stikstof uitstoot van 4,26 gram NOx per liter diesel.

Opgelet: voor personenwagens en bedrijfswagens onder 3.5 ton zijn de emissienormen niet in gram/kWh, maar wel in gram/kilometer vastgesteld. Hier wordt de rekenformule dan als volgt : gram stikstof per kilometer   x   brandstofverbruik 1 op …   =   gram stikstof per liter diesel.

Stikstof reductie met TRAXX Diesel

Alle TRAXX Diesel brandstoffen bevatten de nieuwe CLEAN4FORCE extra krachtige reinigende moleculen met viervoudige werking. De moleculen verwijderen alle vuilafzettingen in en op injectoren, voorkomen storingen en haperingen van injectoren, beschermen tegen schadelijke biodieselafzettingen en optimaliseren de brandstofinspuiting. Dit zorgt voor een lager brandstofverbruik en minder uitstoot van CO2, fijnstof, roet én stikstof.

Dit is o.a. getest tijdens een praktijktest in stadsverkeer, waarbij een aantal EURO6 stadsbussen gedurende drie maanden op TRAXX Diesel reden. Bij aanvang en na afloop werden op een testbank de stikstof emissies van vier “EN590 bussen” en twee “TRAXX bussen” gemeten. Resultaat: 9,5% minder NOx t.o.v. de start van de test en 13,1% minder NOx t.o.v. de bussen op EN590 diesel.

Hoe gaat het nu verder met de stikstofmalaise?

Johan Remkes, voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek presenteerde eind september een eerste advies met voorstellen voor maatregelen op korte termijn. Een van de aanbevelingen van Commissie Remkes is verlaging van de maximumsnelheid op vele rijks- en provinciale wegen. Voor de veehouderij adviseert het Adviescollege het gericht uitkopen van agrarische (vee-)bedrijven met relatief hoge stikstof emissies of verouderde stalsystemen in en nabij Natura 2000-gebieden. Het is nu aan de politiek op om op basis van deze aanbevelingen keuzes te maken, besluiten te nemen en deze tot uitvoering te brengen.

Wilt u graag meer weten over de stikstof verlagende mogelijkheden van TRAXX Diesel? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!