TRAXX Zero

Klimaatneutrale diesel

TRAXX Zero

TRAXX Zero is de klimaatneutrale diesel die CO2-uitstoot reduceert en de restuitstoot compenseert door middel van investeringen in duurzame energieprojecten. Deze duurzame energieprojecten leveren een gegarandeerde en gecertificeerde CO2-reductie op. Resultaat: een klimaatneutrale diesel waarmee uw vrachtwagens, bouwmachines en trekkers netto geen CO2-uitstoot veroorzaken en niet meer bijdragen aan klimaatverandering.

De toegevoegde waarde van TRAXX Zero

  • Volledig klimaatneutraal rijden door compensatie van C02-uitstoot
  • TRAXX Zero = TRAXX Diesel + C02-compensatie
  • Gemiddeld 3,7% brandstofbesparing t.o.v. reguliere diesel
  • Reduceert de uitstoot van C02 met 4%
  • Minder uitstoot van fijnstof (5,3%) en NOx (9,5%)
  • Uitstekende bescherming tegen bacterieproblemen
  • Geaccepteerd als maatregel voor Lean & Green en de C02-Prestatieladder
  • Officiële certificering voor het gebruik van TRAXX Zero

Reduceer uw dieselverbruik, compenseer uw CO2-restuitstoot

Door zijn efficiënte verbranding helpt TRAXX Zero om uw brandstofverbruik – en dus ook uw CO2-uitstoot – concreet terug te dringen. De resterende CO2-emissies compenseren wij door investeringen in duurzame energieprojecten. Deze duurzame energieprojecten leveren een gegarandeerde en gecertificeerde CO2-reductie op. Resultaat: een klimaatneutrale diesel waarmee uw vrachtwagens, bouwmachines en trekkers netto geen CO2-uitstoot veroorzaken en niet meer bijdragen aan klimaatverandering.

Ook voor de lokale luchtkwaliteit is er goed nieuws: door haar optimale verbrandingseigenschappen heeft TRAXX Zero ook een bewezen, positief effect op de uitstoot van schadelijke emissies zoals NOx en fijnstof. Deze emissies hebben invloed op de luchtkwaliteit en zijn dan ook belangrijk voor de gezondheid van uw medewerkers en omwonenden. 

Scoor op de CO2-Prestatieladder, Lean & Green en aanbestedingen

Met TRAXX Zero heeft uw bedrijf niet alleen milieutechnisch maar ook commercieel sterke troeven in handen. Zo kunt u met de CO2-reductie van TRAXX Zero prima voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder, het Lean & Green programma of duurzaamheidscriteria in (EMVI-) aanbestedingen.  En met de CO2-compensatie onderscheidt u uzelf van uw directe concurrenten die ook aan de slag zijn met duurzaamheid.

Waarom Verno Materieelverhuur B.V. voor TRAXX Zero kiest

Waarom Verno Materieelverhuur B.V. voor TRAXX Zero kiest