Algemene leveringsvoorwaarden

Op alle aanbiedingen, leveranties en overeenkomsten van/door Slump Oil B.V. en Slump Retail B.V. zijn van toepassing de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de NOVE, welke op 17 januari 2017 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 01/3179499. Middels de onderstaande button kunt u onze algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden downloaden. 

Wenst u een schriftelijke kopie? Stuur dan een verzoek aan info@slumpoil.nl en wij sturen u binnen 2 werkdagen een schriftelijke kopie toe.