AdBlue

De Europese normen voor de uitstoot van schadelijke stoffen worden steeds strenger. Zowel voertuigen op de weg als ernaast, zijn genoodzaakt om hun uitstoot te verminderen. Om aan deze normen te voldoen worden steeds meer trucks, bussen, (landbouw)voertuigen, machines en dieselaangedreven auto's uitgerust met een SCR-systeem. AdBlue wordt gebruikt in samenwerking met dit systeem.

AdBlue is een extreem zuivere oplossing welke voornamelijk uit gedemineraliseerd water en urea bestaat. Deze vloeistof wordt geïnjecteerd in uitlaatgassen om de uitstoot van NOx door dieselmotoren te verminderen. Op deze manier kan aan de emissienormen van Euro 4, 5 en 6 worden voldaan.

AdBlue, hoe werkt het?

AdBlue vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen door een chemische reactie. Deze reactie treedt op wanneer AdBlue in de uitlaatgassen wordt gespoten. Dit gebeurt in de katalysator van een dieselmotor. Normaal bevatten uitlaatgassen de schadelijke stof stikstofoxide (NOx). Dat is één van de zwaarste luchtvervuilers. AdBlue is speciaal ontwikkeld om de uitstoot van NOx te verminderen. AdBlue bevat namelijk urea. Wanneer urea in aanraking komt met de warme uitlaatgassen vormt zich ammonia. Deze ammonia zorgt ervoor dat de stikstofoxide verandert in de niet-schadelijke stoffen stikstof (N) en water (H2O). Zo wordt de dieselmotor schoner en beperkt AdBlue de luchtvervuiling.

GreenChem 

De officiële BP Partners hebben een samenwerking met Greenchem, betreffende de productie en leverantie van AdBlue. Greenchem beschikt over een 13-tal productielocaties, verspreid over Europa en daarbij over een fijnmazige distributiestructuur. AdBlue is de kernactiviteit van GreenChem. GreenChem neemt als onafhankelijke producent van AdBlue een onderscheidende positie in. Klanten hebben het voordeel van deze onderscheidende positie en de oplossingen die GreenChem hen aanbiedt, zodat men AdBlue zorgeloos kan tanken. Slump Oil biedt AdBlue aan mét of zonder tankinstallaties en in verschillende concepten en verpakkingen, maar steeds tegen een gunstige prijs.

Productkwaliteit AdBlue
Uiteraard voldoet GreenChem's AdBlue aan de door fabrukanten voorgeschreven normen. Voor het handhaven van de kwaliteit in de totale logistieke keten heeft GreenChem een kwaliteitssysteem ontwikkeld. Ook de tanksystemen zijn ontworpen om de kwaliteit van AdBlue te kunnen handhaven.

Wat is de beste manier om AdBlue te tanken?
Dat hangt geheel van uw persoonlijke situatie af. Vanzelfsprekend geven wij u hierover graag een vrijblijvend advies.

gratis bestelnummer0800 - 758 67 64

bestel via faxnummer0513 - 65 70 19

 
Castrol Nederland BP Nederland Petronas Traxx