Risk Management

Met Risk Management bieden wij u toegang tot onze olie- en valutatraders, die 24 uur per dag voor BP, Slump Oil en haar klanten prijsrisico’s beheersen en sturen. Alleen wanneer u over de juiste marktinformatie beschikt en die koppelt aan uw bedrijfsvoering, kunt een risicobeheerstrategie ontwikkelen die met de juiste Risk Management instrumenten in de gewenste resultaten is om te zetten. Zo kunnen wij vaste prijzen voor een bepaald volume en bepaalde periode aanbieden maar ook “plafond-”prijzen die u beschermen tegen prijsstijgingen.

Uiteraard is Slump Oil bereid om samen met u de mogelijkheden te onderzoeken om op basis van een exclusief contract voor de levering van motorbrandstoffen, de (eventuele) financiële risico’s van hedging voor u tot een minimum te beperken.

In een persoonlijk gesprek gaan wij onder andere in op vragen als:

  • Welke voordelen biedt hedging?
  • Wat zijn de risico’s welke ik als afnemer-contractant loopt?
  • Wat zijn de voorwaarden welke aan mij als afnemer worden gesteld (grensoverschrijdende aankoop, minimum hoeveelheden, periodes, brandstofsoorten, etc.)?
  • Kan ik als potentiële afnemer gebruik maken van uw deskundigheid bij het bepalen van het ideale moment van aankoop?

Bij het voornemen van u om Risk Management binnen uw onderneming toe te passen stellen wij onze kennis en deskundigheid ter beschikking. Door middel van een gedegen stappenplan zal onze Risk Management consultant uw brandstofportfolio in kaart brengen, vervolgens zal samen met u de meest optimale Risk Management instrumenten worden gekozen en daaropvolgend zullen wij u begeleiden, door onder meer het beschikbaar stellen van oliemarktinformatie.

gratis bestelnummer0800 - 758 67 64

bestel via faxnummer0513 - 65 70 19

 
Castrol Nederland BP Nederland Petronas Traxx