Wettelijke eisen voor smeer- en motorolie en/of afgewerkte olie bulkopslag

Is uw tankinstallatie ouder dan 15 jaar? In dat geval kan het bevoegd gezag eisen dat uw installatie aan de nieuwe geldende normen moet voldoen. Op 1 januari 2015 moeten in principe alle installaties voorzien zijn van een installatie-certificaat.

Tankinstallatie

 

Voor motorolie geldt:

1e Tank en lekbak moeten KIWA gecertificeerd zijn
2e Tank moet voorzien zijn van een overvulbeveiliging en een vaste aansluiting t.b.v. vulling
3e Tanks moeten minimaal 25 cm van elkaar staan
4e Leidingwerk moet Kiwa gecertificeerd zijn (NEN-norm)
5e Luchttoevoer van de luchtpomp moet voorzien zijn van een magneetklep
6e Diverse kleine aanpassingen in het leidingsysteem bijv. overdrukventiel

Voor afgewerkte olie geldt:

1e Tank en lekbak moet KIWA gecertificeerd zijn
2e Tank moet voorzien zijn van een overvulbeveiliging en een vaste aansluiting t.b.v. leegzuigen
3e Tanks moeten minimaal 25 cm van elkaar staan
4e Leidingwerk moet Kiwa gecertificeerd zijn (NEN-norm)
5e Ontluchting naar buiten min. 5 mtr hoog (af maaiveld)

Voor de totale installatie geldt:

1e Leidingwerk moet door een erkend bedrijf aangelegd worden
2e Bepaalde artikelen hebben een produktcertificaat b.v. een overvulbeveiliging (OVB)
3e Complete installatie moet voorzien zijn van een installatiecertificaat
4e De tanks mogen alleen met toestemming van de overheid op een verdiepingsvloer worden
geplaatst (betonnen vloer)
5e Tot 3M³ mag in een werkplaats worden geplaatst, bij grotere hoeveelheden moet men in een
brandvertragende ruimte de tanks plaatsen

Een complete omschrijving vindt u in de zg. BRL-K 903/8 welke u hier kunt downloaden. Wij raden u te allen tijde aan om alvorens u uw plannen wilt concretiseren in overleg te treden met een daartoe gecertificeerd installateur. Ook een orienterend gesprek met de desbetreffende gemeentelijke en/of provinciale instantie kan bijdragen. Zij zijn in staat om te beoordelen in hoeverre uw huidige installatie (technisch) kan worden voortgezet middels een renovatie (met het oog op kostenreductie) of dat er sprake is van een totale upgrading (nieuwe installatie(s))

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw Slump Oil Accountmanager.

meer nieuws

gratis bestelnummer0800 - 758 67 64

bestel via faxnummer0513 - 65 70 19

 
Castrol Nederland BP Nederland Petronas Traxx