<p>Al enkele jaren geldt dat IBC's voor het vervoer van diesel vallen onder de regeling vervoer gevaarlijke stoffen. Het betekent dat bij elk transport een vervoersdocument aanwezig moet zijn. Wie zijn IBC op tijd laat keuren, kan relatief eenvoudig aan de regels voldoen met het document dat CUMELA Nederland heeft opgesteld.<br /></p><p> </p>

Vervoer van dieselolie en bestickering IBC's

IBC's worden door veel bedrijven gebruikt voor vervoer en opslag van dieselolie op de werklocatie. Het transport van dieselolie valt onder de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Door maximaal 1000 liter te vervoeren, kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde 1000-puntenregeling. Deze regeling biedt in het ADR (internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen) via artikel 1.1.3.6 de mogelijkheid om met relatief eenvoudige regels aan de wet te voldoen. De ‘punten' zijn afhankelijk van de stof. Bij dieselolie of gasolie is één liter gelijk aan één punt, waardoor maximaal 1000 punten gelijk zijn aan maximaal 1000 liter. Voor gevaarlijker stoffen (zoals benzine) gelden andere, kleinere hoeveelheden.

De belangrijkste zaken met betrekking tot de inzet van IBC's voor vervoer met maximaal 1000 liter dieselolie/gasolie leest u het artikel van Cumelactief. Klik hier voor het volledige artikel.

Buitenkant IBC/stickers
1. Op de buitenzijde van elke IBC moet het UN-nummer van het product duidelijk vermeld staan. Voor dieselolie/gasolie is dat UN 1202. Als de IBC groter is dan 450 liter moet het UN-nummer op twee tegenovergestelde zijden zijn aangebracht.
2. Verder moet het gevaarsetiket model 3 (rode ruit met vlamsymbool nr. 3) behorende bij dieselolie zijn aangebracht.
3. Sinds 1 januari 2011 moet ook het milieu-etiket (witte ruit met dode boom en vis) zijn aangebracht (ADR 5.3.6). Let op, dit is iets anders dan de versie van 2010.
4. Sinds 1 januari 2011 moet op elke nieuwe, gerepareerde of omgebouwde IBC een zogenaamd stapelsymbool zijn aangebracht waarop de stapelbelasting (in kilogrammen) duidelijk is aangegeven (ADR 6.5.2.2.2).


Heeft u vragen over de bestickering van uw IBC? Neem dan contact op met uw Account Manager van Slump Oil B.V. en wij helpen u graag verder! 

Bron: Cumelactief - September 2011

 

meer nieuws

gratis bestelnummer0800 - 758 67 64

bestel via faxnummer0513 - 65 70 19

 
Castrol Nederland BP Nederland Petronas Traxx