Steeds meer bedrijven (moeten) voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Hiervoor moeten bedrijven een handboek opstellen met o.a. een overzicht van hun eigen CO2-uitstoot en hoe zij die willen terugdringen. Bedrijven die TRAXX tanken, beschikken soms zonder het te weten over een brandstof waarmee aan vele eisen van de CO2-Prestatieladder kan voldaan worden.

Hoe TRAXX inzetten in uw handboek voor CO2-prestatieladder

Steeds meer bedrijven (moeten) voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Hiervoor moeten bedrijven een handboek opstellen met o.a. een overzicht van hun eigen CO2-uitstoot en hoe zij die willen terugdringen. Bedrijven die TRAXX tanken, beschikken soms zonder het te weten over een brandstof waarmee aan vele eisen van de CO2-Prestatieladder kan voldaan worden.

Tips, rekenvoorbeelden en teksten voor de CO2-Prestatieladder
Daarom heeft TRAXX nu een handleiding opgesteld met tips, rekenvoorbeelden en teksten waarmee bedrijven aan alle invalshoeken van de CO2-Prestatieladder invulling kunt geven. Concreet kan TRAXX Diesel u op volgende manieren ondersteunen:

Invalshoek A: Inzicht:

  • Aanleveren van verbruiksoverzichten.
  • Aanleveren van CO2-footprint van een A-leverancier.

Invalshoek B: Reductie:

  • Tekst om TRAXX Diesel als reductiedoelstelling in CO2-Handboek te omschrijven.
  • Factsheets om de werking van TRAXX Diesel te onderbouwen.
  • Rekentool voor berekening van de te verwachten CO2-reductie.

Invalshoek C: Transparantie:

  • Communicatie over uw inzet van TRAXX Diesel door o.a. teksten, rekenmodel en Factsheets.

Invalshoek D: Participatie:

  • Praktijktest met TRAXX Diesel.
  • In contact brengen met bestaande sector- of branche initiatieven.
  • Presentatie verzorgen aan uw leveranciers en onderaannemers over CO2-voordelen TRAXX Diesel.

Handleiding downloaden
Download hier de handleiding “Hoe TRAXX Diesel inzetten op de CO2-Prestatieladder”:

Bruikbaar voor alle niveau’s van de CO2-Prestatieladder
Bart De Keuster, productmanager van TRAXX Diesel, legt uit: “Deze handleiding is opgesteld om gebruikers van TRAXX Diesel te helpen voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Dit document is interessant voor alle bedrijven die nog moeten beginnen met de CO2-Prestatieladder of die nog verder willen opklimmen (bv. van niveau 3 naar 5). Maar ook bedrijven die reeds niveau 5 (= hoogste) behaald hebben, moeten jaarlijks opnieuw aangeven hoe zijn nog meer CO2 gaan reduceren. Ook voor hen kan dit document interessant zijn.”

Duurzame eigenschappen van TRAXX maximaliseren
Dit document is een initiatief van TRAXX Diesel, een zuinige en schone dieselbrandstof die de CO2, NOx en fijnstof uitstoot van dieselmotoren verlaagt. TRAXX Diesel helpt u om aan de voorwaarden van de CO2-Prestatieladder te voldoen, is Lean & Green gecertificeerd en kan ingezet worden bij (EMVI)-aanbestedingen.

Heeft u behoefte aan ondersteuning om te voldoen aan de eisen van de C02-prestatieladder of wilt u meer informatie over TRAXX Diesel, neem dan contact op met 0513-657010 of per e-mail aan info@slumpoil.nl.  

meer nieuws

gratis bestelnummer0800 - 758 67 64

bestel via faxnummer0513 - 65 70 19

 
Castrol Nederland BP Nederland Petronas Traxx