Afschaffing accijns rode diesel

Op 1 januari 2013 wordt het verlaagde accijnstarief voor rode diesel, rode huisbrandolie en petroleum definitief afgeschaft. Omdat niet iedereen de dieseltank leeg heeft op 31 december 2012, zijn een aantal overgangsmaatregelen bepaald. 

Accijns bijbetalen over uw voorraad rode diesel

Vanaf 1 januari 2013 moet u extra accijns afdragen over de voorraad rode diesel in uw opslagtank(s). Het gaat hier om het verschil tussen het nieuwe accijnstarief per 1 januari 2013 en het huidige accijnstarief van rode diesel (verschil is € 18,142 per 100 liter).

Op deze regel zijn 2 uitzonderingen van toepassing. U hoeft geen accijnsaangifte te doen indien:

  • u een eindgebruiker bent met 1 of meerdere tanks met een gezamenlijke tankinhoud van minder dan 5.000 liter.

of

  • het bij te betalen bedrag op 1 januari 2013 lager is dan € 250,00.  

Voorraad te gebruiken tot 30 juni 2013

Tanks met rode diesel zijn natuurlijk niet allemaal leeg op 31 december 2012. U mag deze voorraad gebruiken tot en met 30 juni 2013. U moet uw voorraad wel gebruiken in de machines of installaties waarvoor rode diesel in 2012 was toegestaan, zoals bv. trekkers, bouwmachines, enz. Het blijft ook in 2013 verboden om rode diesel te gebruiken in motorvoertuigen bedoeld voor de weg (bv. vrachtwagens) en pleziervaartuigen. 

Einde accijns-teruggaafregeling

Op 31 december 2012 loopt ook de accijns-teruggaafregeling voor grootgebruikers ten einde. Na 1 januari 2013 kunt u nog wel aangifte doen voor teruggaaf voor het jaar 2012 via de gebruikelijke manier.  

Voor meer informatie omtrent deze maatregel klikt u hier.

Voor antwoord op veelgestelde vragen klikt u hier.

Bovenstaande informatie over de afschaffing van rode diesel, bevatten gegevens zoals die op dit moment bij ons bekend zijn. Voor meest actuele informatie kunt u terecht op de website van de douane, klik hier.

meer nieuws

gratis bestelnummer0800 - 758 67 64

bestel via faxnummer0513 - 65 70 19

 
Castrol Nederland BP Nederland Petronas Traxx